Fødevarestyrelsen
www.altomkost.dk

14. september 2009

GetMoving igen i 2009

Næsten halvdelen af alle børn og unge lever i dag ikke op til de officielle anbefalinger om fysisk aktivitet. Det paradoksale er, at undersøgelser viser, at mange gerne vil bevæge sig mere end de gør i dag.

Med udgangspunkt i blandt andet denne viden har Sundhedsstyrelsen siden 2006 gennemført en landsdækkende kampagne om fysisk aktivitet for børn og unge under navnet Get Moving. Dette års kampagne henvender sig til de 11-15-årige og der er mange gode grunde til at fokusere på denne målgruppe.

Livsglæde og social trivsel
Der er videnskabelig dokumentation for, at børn og unge, der efterlever anbefalingerne for fysisk aktivitet, opnår socialpsykologiske gevinster i form af større livsglæde, mere overskud, større social trivsel, mere selvtillid og udviklede handlekompetencer. Bevægelse har desuden vist sig at have en positiv indflydelse på koncentrationsevne, hukommelse, adfærd i klasselokalet og på den kognitive læring.

Forebyggelse af livsstilssygdomme
Endvidere er der videnskabelig dokumentation for, at børn og unge, der efterlever de officielle anbefalinger for fysisk aktivitet, kan forebygge hjertekar-sygdomme, muskel- og skeletlidelser, stress, visse former for kræft, psykiske lidelser og knogleskørhed.

Tilmelding senest den 23. september
Sundhedsstyrelsen gennemfører motionskampagnen GetMoving i uge 41. Kampagnen er målrettet skolebørn for at øge børn og unges kendskab til de officielle anbefalinger for fysisk aktivitet og gennemføre gratis aktiviteter med fokus på fysisk aktivitet for dem i skoletiden. Alle skoler og kommuner har frem til den 23. september 2009 mulighed for at tilmelde sig kampagnen og deltage i konkurrencen. Du kan tilmelde dig herfra hjemmesiden getmoving 

Fokus på fysisk aktivitet
GetMoving sætter fokus på at være fysisk aktiv via TV spot, en hjemmeside med sms og videokonkurrencer for børn og unge samt et inspirationskatalog til lærere og pædagoger. Derudover indeholder kampagnepakken i år en folder til forældre med information om og ideer til fysisk aktivitet. Du kan finde alle materialerne her i højre kolonne.

Idéer og redskaber er i år udviklet i samarbejde med Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Danmarks Idræts-Forbund, Hjerteforeningen og Skov- og Naturstyrelsen, Dansk Skoleidræt og kampagnen Aktiv rundt i Danmark og er samlet i et inspirationskatalog.

Kontakt
Sundhedsstyrelsen, projektleder Tue Kristensen 7222 7653
Fødevarestyrelsen, cand.scient. Gregers Hummelmose, 7227 6677