Fødevarestyrelsen
www.altomkost.dk

27. maj 2010

Kondition og kondital

Konditallet (konditionstallet) fortæller om kroppens maksimale evne til at optage og transportere ilt. God evne til at optage og transportere ilt er lig med god kondition og et højt kondital.

Kondital betyder iltoptagelse (mL) per kg legemsvægt. Konditallet tager dermed højde for kropsvægt. En nøjagtig måling (direkte måling) foretages i et laboratorium. Indirekte test måler ikke direkte på iltoptagelsen, men anslår en værdi ud fra viden om hvor meget ilt der kræves for at udføre et givent arbejde. Tabellerne herunder tager højde for alder og køn i den danske normalbefolkning.

Køn, alder og kondital

Kvinder har generelt et lavere kondital end mænd og ældre generelt et lavere kondital end yngre. Dette er fysiologisk betinget. Konditallet falder altså normalt med alderen. Faldet kan til en vis grad modvirkes ved et fysisk aktivt liv, og en fysisk inaktiv person kan uanset alder forbedre sit kondital med mere motion. Det er altså aldrig for sent, at blive mere fysisk aktiv.

Kondital for normalbefolkningen
I tabellen nedenfor ses en vurdering af kondital for mænd og kvinder i forskellige aldre. Du kan teste din kondition med forskellige tests (se links til højre).

Mænd - vurdering af kondital

 Alder (år)  15-19  20-29  30-39  40-49 50-59  60-69  70+
 Meget lav   <43   <38   <34    <30   <25   <21   <19
 Lav  44-48  39-43  35-39  31-35 26-31  22-26 20-24
 Middel  49-56  44-51  40-47  36-43 32-39  27-35 25-32
 Høj  57-61  52-56  48-51  44-47 40-43  36-39 33-37
 Meget høj   >62   >57   >52   >48  >44   >40  >38
  (Kilde: Sundhedsstyrelsen)

Kvinder – vurdering af kondital
 Alder (år)  15-29  30-39  40-49  50-64   65+
 Meget lav   <28   <28   <27    <25    <21
 Lav  29-34  28-33  26-31  22-28  20-26
 Middel  35-43  34-41  32-40  29-36  27-34
 Høj  44-48  42-47  41-45  37-41  35-39
 Meget høj   >49   >48   >46   >42   >40
  (Kilde: Sundhedsstyrelsen)

Kondital for børn og unge
Tabellerne over normer for kondital for drenge og piger tager udgangspunkt i fem kategorier. Det er bedst, at konditallet er godt, udmærket eller fremragende. Det bør ydes en indsats i form af ændret adfærd (motionsvaner og kostvaner), hvis konditallet er mindre godt. Der skal ske en ændring, hvis konditallet er 'ikke godt'. Her kan faglig bistand være relevant.

Normer for drenge
 Alder  5-12 år  13-18 år
 Ikke god    <41     <42
 Mindre god   41-45    42-46 
 God   46-50    47-51 
 Udmærket   51-55    52-56 
 Fremragende    >55     >56 
  (Kilde: SundSkoleNettet.dk)

Normer for piger
 Alder  5-11 år  12-16 år 17-18 år
 Ikke god    <35     <34    <33
 Mindre god   35-39    34-38    33-37
 God   40-44    39-43    38-42
 Udmærket   45-49    39-43    43-47
 Fremragende    >49     >48    >47
  (Kilde: SundSkoleNettet.dk)

Stofskiftekondition
Man kan ved træning forbedre sit stofskifte uden at konditionen forbedres væsentligt. I et sundhedsperspektiv er begrebet stofskiftekondition derfor blevet introduceret. Stofskiftekondition dækker over de ændringer, der sker i kroppen når vi bruger vores muskler og stofskiftekonditionen påvirkes positivt selv om den fysiske aktivitet kun er moderat i intensitet. Med andre ord kan selv fysisk aktivitet ved relativt lav intensitet, som ikke forbedre konditionen væsentligt, beskytte mod udvikling af en række sygdomme.

 
Vil du vide mere: